STYL - Ośrodek Szkoleniowy, ul. Dobrzańskiego 18, 41-218 Sosnowiec, kom. 0 501-227-529

Kursy językowe:


Organizowane są wyłącznie dla grup 10 osobowych .

1. Język angielski dla początkujących
Ilość godzin - 180
Cena za 1 osobę - 1080 zł.

2. Język angielski dla rozpoczynających pracę zagranicą
Ilość godzin - 180
Cena za 1 osobę - 1080 zł.

3. Język niemiecki w wersjach jak wyżej
      
STYL - Ośrodek Szkoleniowy, ul. Dobrzańskiego 18, 41-218 Sosnowiec, kom. 0 501-227-529