STYL - Ośrodek Szkoleniowy, ul. Dobrzańskiego 18, 41-218 Sosnowiec, kom. 0 501-227-529

Kursy komputerowe:


Kurs obsługi komputera i oprogramowania biurowego z przygotowaniem do uzyskania certyfikatu ECDL / Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych / który jest jednolity w całej Europie, aby go otrzymać należy zdać 7 egzaminów. Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo. Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

- podstawy technik informatycznych / 6 godz. /
- użytkowanie komputerów / 10 godz. /
- przetwarzanie tekstów / 14 godz. /
- arkusze kalkulacyjne / 30 godz. /
- baza danych / 30 godz. /
- grafika menedżerska i prezentacyjna / 32 godz. /
- usługi w sieciach informatycznych / 28 godz. /

Kursy mogą być organizowane według w/w obszarów lub dowolnie łączone w zależności od potrzeb potencjalnych uczestników .
Proponujemy podział na następujące kursy / ceny poniżej podane uwzględniają ogólnokrajowe opłaty za egzaminy przed uprawnionymi osobami oraz tzw. Wpisowe umożliwiające przystąpienie do w/w egzaminów i wydanie certyfikatu ECDL:

1. Podstawy technik informatycznych +użytkowaniekomputerów+ przetwarzanie tekstów
Ilość godzin - 30
Organizowany tylko dla grup 10 osobowych
Cena za 1 osobę - 835 zł.

2. Arkusze kalkulacyjne + baza danych
Ilość godzin - 60
Organizowany tylko dla grup 10 osobowych
Cena za 1 osobę - 1000 zł.

3. Grafika menedżerska i prezentacja + usługi w sieciach informatycznych
Ilość godzin - 60
Organizowanu tylko dla grup 10 osobowych
Cena za 1 osobę - 1000 zł.

Pozostałe kursy komputerowe:

1. Obsługa programów koputerowych ms office
Ilość godzin - 60
Organizowany tylko dla grup 10 osobowych
Cena za 1 osobę - 900 zł. /15 zł. Za godz. /

2. Projektowanie stron www. + grafika komputerowa
Ilość godzin - 60
Organizowany tylko dla grup 10 osobowych
Cena za 1 osobę - 900 zł. / 15 zł. Za godz. /
      
STYL - Ośrodek Szkoleniowy, ul. Dobrzańskiego 18, 41-218 Sosnowiec, kom. 0 501-227-529